Beleggen in valuta

Geld beleggen in andere valuta doet u als u uw euro’s inwisselt voor bijvoorbeeld dollars; u belegt dan in dollars. Uw belegging wordt in euro’s meer waard als de dollar ten opzichte van euro in waarde daalt.

Ook bij beleggingen in buitenlandse aandelen of obligaties kunt u valutarisico lopen. Als u bijvoorbeeld aandelen van een buitenlands bedrijf koopt, waarvan de koers in dollars genoteerd is, dan belegt u niet alleen in dat bedrijf, maar ook in de dollar. Daalt de dollar in waarde, dan daalt (in euro’s) de waarde van uw aandelenbelegging.

De valutahandel is flink in beweging na de introductie van de euro en economische ontwikkelingen in de VS. De basis van de valutahandel is de vraag van goederen en diensten van het ene land gewogen tegen dat van een ander land tezamen met de relevante rentestand van beide landen. Het resultaat van deze factoren is daarnaast beïnvloedbaar door sentimenteel gedrag, vertouwen en sociale onrust. Men moet namelijk niet vergeten dat speculaties in andere wereld markten zoals obligaties, commodities en aandelen markten een groot effect teweeg kan brengen in de valuta; zowel direct als indirect.

Werking
De valutamarkt is eigenlijk een markt buiten de beurs: ze is niet gebonden aan een of meerdere ontmoetingsruimte maar is een netwerk van moderne communicatiemiddelen zoals telefoons en beeldschermen. Kenmerkend voor de valutamarkt is haar internationale karakter en haar continuïteit. De valutahandel vindt 24 uur per dag plaats. De marktpartijen in deze handel zijn princepals (market makers), brokers, hedgers en traders/speculanten, De brokers fungeren als tussenpersoon voor de traders/speculanten en hedgers.