Beleggingsfondsen

Simpel gezegd is een beleggingsfonds een grote pot geld die een grote groep beleggers bijeen heeft gebracht om samen te beleggen. Delen van die pot (aandelen, participaties) zijn meestal verhandelbaar op de effectenbeurs. Zijn ze dat niet, dan kunt u de stukken alleen via de fondsbeheerder verhandelen. Fondsbeheerders zijn meestal banken, verzekeraars of gespecialiseerde vermogensbeheerders. Het fonds keert de behaalde winst uit in de vorm van dividend of rente, of het keert niets uit en gebruikt de winst om nieuwe aandelen te kopen. In dat laatste geval stijgt de waarde van uw deelname in het fonds.

De zogenoemde intrinsieke waarde van uw aandeel in het beleggingsfonds is de werkelijke waarde op basis van het aandeel dat u heeft in het belegde vermogen van het fonds. De intrinsieke waarde per aandeel is de waarde van het fondsvermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Deze waarde wordt periodiek berekend op basis van de meest recente koersen van beleggingen van het fonds. Hierbij wordt rekening gehouden met aan het fonds nog uit te keren dividenden, opgelopen rente, nog te betalen transactiekosten en dergelijke. Ook zijn de kosten verwerkt die het beleggingsfonds voor het beheer in rekening brengt. Maar krijgt u nu de intrinsieke waarde voor uw aandelen als u uit het fonds wilt stappen? Dit hangt af van het soort fonds af, we onderscheiden drie vormen.

Open-end fonds
Het meest voorkomende beleggingsfonds is het open-end fonds. Een open-end heeft de verplichting op zich genomen aandelen of participaties in het eigen fonds altijd tegen de intrinsieke waarde te kopen en te verkopen. Meestal is de prijs niet helemaal gelijk aan de intrinsieke waarde, omdat het fonds een kostenopslag in de prijs verwerkt. In de aankoopkoers van het aandeel zit daardoor een kleine kostencomponent, bij verkoop is er een kostenafslag. Het voordeel voor u als belegger is dat u altijd kunt in- of uitstappen tegen een rechtvaardige, realistische prijs.

Closed-end fonds
Een closed-end fonds doet geen in- en verkoop van aandelen of participaties. Het aantal aandelen ligt vast. U kunt dus alleen aandelen kopen als beleggers bereid zijn hun aandelen te verkopen. Vraag en aanbod bepalen de koers, wat betekent dat de intrinsieke waarde van een deelname kan afwijken van de waarde waartegen deze wordt verhandeld. Hierdoor kan het voorkomen dat u een hogere of lagere prijs betaalt dan de intrinsieke waarde van het aandeel of participatie rechtvaardigt. Closed-end fondsen kunnen via een emissie nieuwe aandelen plaatsen. De prijs van deze nieuwe aandelen kan eveneens afwijken van de intrinsieke waarde.

Semi-open-end fonds
Veel open-end fondsen maken een voorbehoud op de afname- en uitgifteverplichting: ze behouden zich het recht voor de in- of verkoop van aandelen of participaties tijdelijk te staken. Deze fondsen worden daarom semi-open-end genoemd. Ze proberen de koers in de buurt van de intrinsieke waarde te houden, maar zijn hiertoe niet verplicht, zoals een puur open-end fonds dat wel is.

Waarom zou u uw geld in een beleggingsfonds te stoppen in plaats van het zelf rechtstreeks in aandelen te beleggen?

Enkele redenen zijn:
– gemak;
– deskundig fondsbeheer;
– redelijk rendement;
– brede risicospreiding mogelijk;
– lage transactiekosten;
– gelegenheid om internationaal te beleggen;