Consumptieve kredieten

Er zijn verschillende soorten consumptieve kredieten. De voornaamste zijn het doorlopend krediet, de persoonlijke lening, de spaarkredietlening en het beleggingskrediet. Bij de persoonlijke lening ligt zowel de rente als de looptijd vast. Bij een doorlopend krediet spreekt u een kredietlimiet af. Tot deze limiet mag u onbeperkt bedragen opnemen en aflossen. U betaalt alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. De rente kan tijdens de looptijd stijgen of dalen. De looptijd ligt niet vast. Als de rente omhoog gaat, stijgen uw maandelijkse lasten doorgaans niet, maar zit u langer aan de lening vast. Hetzelfde geldt als u bedragen opneemt. Bij een rentedaling of een extra aflossing wordt de looptijd juist korter.

Bij een spaarkredietlening neemt u een doorlopend krediet waarop u niet aflost. Daarnaast betaalt u premie voor een kapitaalverzekering. Na meestal vijftien jaar lost u de lening af met de opbrengst van de kapitaalverzekering. Deze opbrengst staat meestal niet vast. Het kan dus zijn dat u geld overhoudt. Het is echter ook heel goed mogelijk dat u tekort komt. U moet het restant van de lening dan op een andere wijze aflossen.

Een beleggingskrediet lijkt op een spaarkredietlening. Het belangrijkste verschil is dat het kapitaal niet wordt vergaard met behulp van een verzekering, maar rechtstreeks via beleggingen.

Hoe lenen?
U kunt rechtstreeks, bijvoorbeeld bij een bank, een persoonlijke lening of doorlopend krediet afsluiten. U kunt ook gebruik maken van diensten van een tussenpersoon. Daarnaast kan je afsluiten van een consumptief krediet via internet. Dit is een heel voordelige optie. Geldgevers vragen voor kredieten afgesloten via dit medium doorgaans een aanzienlijk lagere rente dan voor kredieten via andere kanalen.

Valt er te onderhandelen?
Het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval valt er wel geld te besparen. Sluit u een lening af via internet, dan bent u doorgaans relatief goedkoop uit. Staar niet blind op de rentepercentages die genoemd worden in advertenties. Het is maar zeer de vraag of u ook voor zo’n lage rente in aanmerking komt. Ga niet zonder meer akkoord met de rente die u wordt aangeboden door uw tussenpersoon. Onderhandelen heeft hier beslist nut. Het blijkt regelmatig dat een eerste bod, dat u niet accepteert, gevolgd wordt door een aanbod met een lagere rente. Dit kan zijn doordat de tussenpersoon probeert u bij een goedkope geldgever onder te brengen. Er zijn ook geldgevers die de tussenpersoon zelf voor een deel de hoogte van de rente laten bepalen. Een lagere rente gaat dan ten koste van zijn provisie. Ook op andere punten moet u alert zijn. Meestal zit er in een doorlopend krediet of persoonlijke lening ‘gratis’ kwijtschelding bij overlijden. Er zijn ook geldgevers die de lening zonder zo’n verzekering aanbieden. Natuurlijk kan de rente dan lager zijn, maar u krijgt een sigaar uit eigen doos: meestal verwacht de geldgever dan van u dat u een losse overlijdensrisicoverzekering afsluit. Hiervoor betaalt u fors. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde betalingsbescherming. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar (een deel van) de maandlasten over. Wij raden zo’n betalingsbescherming af. Deze verzekering is vooral interessant voor de tussenpersoon. Hij ontvangt een flink deel van de premie als provisie. De premie voor zo’n betalingsbescherming kunt u maandelijks betalen als opslag op de maandtermijn voor de lening. 

Bij populaire kredietvormen zoals een doorlopend krediet kan de rente tijdens de looptijd van de lening stijgen en dalen. Het is heel goed mogelijk dat de geldgever van wie u leent in de loop der jaren relatief duur is geworden. Wees hier alert op. Dit hoeft verder geen probleem te zijn: u kunt een doorlopend krediet namelijk boetevrij aflossen. U sluit de lening dan gewoon naar een goedkopere geldgever. Dit is normaal gesproken geen probleem, tenzij u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Een overstap naar een andere geldgever kost u dan zoveel geld dat dit het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk teniet doet.