Soorten schadeverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
Het kan u maar zo gebeuren. Een aanrijding op de fiets, een kostbare vaas bij iemand omstoten of uw kinderen stoken een iets te grote fik. De bedragen kunnen hoog oplopen. Daarvoor is het raadzaam om een aansprakelijkheidverzekering te hebben. Deze verzekering dekt de schade die u onopzettelijk aan een ander heeft toegebracht en waarvoor u aansprakelijk bent. Een AVP kunt u voor het hele gezin afsluiten of als alleenstaande. De AVP is geen dure verzekering. Voor verzekerd bedrag van €453.780 is een gezin doorgaans minder dan €45,38 per jaar aan premie kwijt, een alleenstaande minder dan €27,23.

Opstalverzekering
De opstalverzekering wordt ook wel brandverzekering of woonhuisverzekering genoemd. De premie is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huis. Dat zijnde kosten om het huis opnieuw op te bouwen. Bij nieuwe huizen is dat de koopprijs waarvan de prijs van de grond wordt afgetrokken. Een opstalverzekering dekt de schade aan het woonhuis door brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme. Naast het huis, zijn ook garages, schuren, schuttingen e.d. verzekerd in beperkte mate tuinaanleg. De premie van een opstalverzekering wordt bepaald door de kosten van het opnieuw opbouwen, dus de prijs van het huis min de waarde van de bouwgrond of grond waarop het huis gebouwd is. De premie die u betaalt, is ook afhankelijk van de bouwaard, het bouwjaar en de ligging van de woning. De laagste premie bent u kwijt voor nieuwbouwwoningen met muren en vloeren van steen of beton en een pannendak. Voor huizen van hout of met een rieten dak betaalt u een hogere premie. Ook voor een slecht onderhouden huis of een huis naast een brandgevaarlijke bedrijf kan de premie hoger zijn.

Glasverzekering 
De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten. Verder zijn catastrofe-achtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf uitgesloten. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering. De premie voor woonhuizen is veelal afhankelijk van het aantal vertrekken (het vertrekkentarief). De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). De wijze van plaatsing en de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnvloeden. Voor grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m2), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijv. isolerende beglazing) gelden afwijkende tarieven. Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd voordeliger.

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dekt de schade aan de inboedel van uw woning. Het gaat om onder andere brand-, inbraak, storm- en waterschade. U kunt niet zonder zo’n verzekering. De premie is een percentage van de verzekerde som. Let op dat de verzekerde som niet te hoog of te laag wordt vastgesteld. Is deze te hoog dan betaalt u te veel premie. U krijgt namelijk nooit meer dan de werkelijke schade vergoedt. Betaalt u te weinig, dan bent u onderverzekerd en krijgt u bij eventuele schade niet het hele schadebedrag uitgekeerd. Stelt u de waarde van uw inboedel vast aan de hand van de zogenaamde inboedelmeter, dan sluiten de verzekeraars onderverzekering uit. U krijgt dus altijd de werkelijk waarde uitgekeerd. De hoogte van de premie is niet alleen afhankelijk van de waarde van de inboedel, maar ook van de woonplaats. Een aantal verzekeraars verdeelt hiertoe Nederland in vijf regio’s, andere hanteren bij wijze van spreken voor elke postcode een eigen premie. Voor de vier grote steden hanteren nogal wat verzekeraars zogenaamde dekkingsbeperkingen. Dit houdt onder meer in dat u bij diefstal of inbraak een eigen risico heeft van €227 en dat de vergoeding bij diefstal van audiovisuele apparatuur beperkt blijft tot maximaal €2.269. Deze laatste beperking kunt u weliswaar afkopen, maar dat is vrij duur. De hoogte van de premie kan ook afhangen van onder meer het type woning waarin de inboedel zich bevindt en de mate waarin u uw huis heeft beveiligd.

Auto- en motorverzekering
Rijdt u auto of motor, dan bent u wettelijk verplicht minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten. De WA-verzekering houdt in dat de verzekeraar schade die u met uw auto of motor aan een ander of diens goederen (bijvoorbeeld een auto) toebrengt en zou moeten betalen, aan die ander vergoedt. U kunt de verzekering uitbreiden met een (beperkte) cascoverzekering. De cascoverzekering houdt in dat de verzekeraar schade aan uw eigen auto vergoedt, ook als die schade uw eigen schuld is. Bij een beperkte cascoverzekering is de dekking beperkt tot de schade door brand, diefstal, ruitbreuk, storm en botsing met dieren. Schade aan de eigen auto door een aanrijding is dus niet gedekt. De premie van de WA-verzekering is meestal afhankelijk van het gewicht van de auto; de premie voor het cascodeel is doorgaans gebaseerd op de oorspronkelijke catalogusprijs, soms op de huidige catalogusprijs en soms afhankelijk van het merk of type auto. Verder is de te betalen premie afhankelijk van de regio waar u woont, de brokken die u in het verleden heeft gemaakt, uw leeftijd en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Al deze factoren kunnen per verzekeraar verschillen. Het is daarom de moeite waard om de verzekeraars te vergelijken. Van grote invloed op de hoogte van de premie is de zogenaamde bonusladder. Schadevrij rijden wordt beloond met een steeds hoger wordende korting op de te betalen premies. Als u een schade claimt bij uw eigen verzekeraar moet u een toeslag op de premie betalen. Bij een kleine schade kan het daarom verstandig zijn de kosten hiervan voor eigen rekening te nemen zodat uw no-claimkorting intact blijft. Of dit het geval is, is sterk afhankelijk van de situatie. U kunt uw verzekeraar of tussenpersoon laten voorrekenen hoeveel een claim u jaarlijks aan premie scheelt.

Zorgverzekering
De Nederlandse zorgverzekering is een wettelijke verzekering voor iedereen en is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Afhankelijk van het inkomen kan er een tegenmoetkoming in de premiekosten worden verkregen, de zogenaamde ‘zorgtoeslag’. U heeft recht recht op de zorgtoeslag als u alleenstaande bent en uw toetsingsinkomen is minder dan 26.391 euro bruto. Vormt u met anderen een huishouden dan mag uw toetsingsinkomen afgerond maximaal 42.520 euro bedragen. De verzekering maakt deel uit van het nieuwe zorgstelsel dat op 1 januari 2006 is ingevoerd in Nederland. Vanaf die datum is er geen verschil meer tussen ziekenfonds en een particuliere verzekering. Als u weinig medische kosten verwacht te maken, kunt u besparen door een eigen risico te kiezen. De korting kan oplopen tot 250 euro bij een eigen risico van 500 euro. Het eigen risico geldt per persoon. Als u op vakantie gaat, informeer dan voor u op reis gaat hoe u in het buitenland tegen ziektekosten verzekerd bent. En hoeveel er uitbetaald wordt als u medische kosten maakt. Niet alle polissen vergoeden de werkelijke kosten. U kunt zich daarvoor eventueel bijverzekeren door de rubriek medische kosten op een reisverzekering mee te verzekeren. De medische kosten in sommige landen (bijv. Verenigde Staten) zijn veel hoger dan in Nederland. Als u naar een dergelijke bestemming reist is het belangrijk dat de medische kosten op de reisverzekering meeverzekerd worden. En dat deze verzekering de werkelijke kosten dekt. De premies van de verschillende verzekeraars kunnen behoorlijk uiteenlopen. Enig huiswerk vooraf kan u behoorlijk veel geld schelen.

Gezinsongevallenverzekering
Een gezinsongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor blijvend lichamelijk letsel is ontstaan of waarbij de verzekerde is overleden. U krijgt niet zonder meer de verzekerde som uitgekeerd. Bij (functie)verlies van een arm in het schoudergewricht is de uitkering bijvoorbeeld 75%, bij verlies van een oog zo’n 30 tot 50%. Een gezinsongevallenverzekering is bedoeld voor het hele gezin. U kunt kiezen uit een aantal pakketten. Deze verschillen per maatschappij. De meeste pakketten bevatten minimaal een uitkering bij overlijden en een uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de premie kan onafhankelijk zijn van de gezinssamenstelling. Het is echter ook mogelijk dat er verschillende premies zijn voor een alleenstaande, een echtpaar zonder kinderen, een eenoudergezin en een gezin met kinderen. Sommige verzekeraars rekenen zelfs voor elke verzekerde een aparte premie. Het is logisch dat een echtpaar zonder kinderen waarschijnlijk goedkoper uit zal zijn bij een verzekeraar die hiervoor een afwijkende premie rekent dan bij een verzekeraar die geen onderscheid maakt naar gezinssamenstelling.