Spaarvormen

Er zijn verschillende mogelijkheden om te sparen, afhankelijk van een aantal zaken, zoals:

 • de beschikbaarheid van het spaarsaldo, hoe lang kunt u het geld missen
 • de hoogte van de inleg en het saldo
 • via welk medium: papier, telefoon of internet
 • het maximaal (vrij) opneembare bedrag

De rente die de banken vergoeden, hangt nauw samen met deze mogelijkheden. Verder bieden de banken een groot aantal producten aan waarvan de consument denkt dat het spaarvormen zijn, maar die uiteindelijk verzekeringen blijken te zijn. Bijvoorbeeld spaarverzekeringen, spaarplannen en dergelijke. Er wordt in de vormen weliswaar gespaard, maar doordat er bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering in zit, is het rendement meestal minder dan dat van een gewone spaarrekening.

De keuze voor een bepaalde spaarvorm is in de eerste plaats afhankelijk van het doel waarvoor u gaat sparen en de termijn waarbinnen dat doel bereikt wordt, bijvoorbeeld:

 • sparen voor duurzame artikelen
 • sparen voor de (studie van de) kinderen
 • sparen voor vakanties, reizen
 • vermogensopbouw algemeen
 • sparen voor als er zich een calamiteit voordoet
 • sparen om een eigen bedrijf te starten
 • sparen om een sabbatsverlof te financieren
 • sparen om eerder te kunnen stoppen met werken
 • sparen om het pensioen aan te vullen

Spaarrekening
De ‘gewone’ spaarrekening heeft een variabele rente, dat wil zeggen dat de rente periodiek verandert, hij kan zowel dalen als stijgen. Er zijn spaarrekeningen met en zonder beperkingen. Vaak geldt: hoe meer beperkingen, hoe hoger de rente. 
Beperkingen kunnen zijn:

 • minimale eerste storting
 • minimaal tegoed vereist
 • beperkt bedrag per maand op te nemen
 • kosten bij opname daarboven
 • verschillende rente bij verschillende saldi

Wanneer u bijvoorbeeld geld zou willen opnemen, dan is dat niet mogelijk, of de rente wordt lagen, of er geldt een boete voor het opnemen van het saldo.

Deposito 
Deposito’s of langetermijnspaarrekeningen zijn rekeningen waarop het geld gedurende een van tevoren afgesproken tijd vast staat. U krijgt dan een hogere rente dan wanneer het geld vrij opneembaar zou zijn. Hoe langer het geld vast staat, hoe hoger de rente. De termijn kan variëren van enkele maanden tot een aantal jaren

Vreemde-valutadeposito 
Een vreemde-valutadeposito is een rekening die hetzelfde is als een normale deposito rekening behalve dat de valuta niet in euro’s is. Iets waar je wel op moet letten is dat je valutarisico loopt. Dat de valuta die op de rekening kan instorten als het gaat om de waarde.

Internetsparen en telefonisch sparen 
Tegenwoordig is het niet alleen mogelijk om via de regulieren weg te sparen, met bankafschriften en overschrijvingskaarten. U kunt ook via de telefoon of internet saldi opvragen en overboekingen doen. Er moet vaak wel een tegenrekening zijn waarop het geld kan worden overgemaakt. De rente die op dit soort rekeningen wordt vergoed is meestal hoger dan de rente op gewone spaarrekeningen.

Jeugdspaarrekening 
Veel banken bieden voor kinderen aparte spaar- en betaalrekeningen of combinaties daarvan aan. Op die manier kunnen kinderen wennen aan betalen, sparen en het hebben van een rekening. De bedoeling is natuurlijk dat ze bij de bank blijven. De rente op jeugdspaarrekeningen is meestal niet de hoogste die u op een spaarrekening kunt krijgen.

Premiespaarrekening 
Er zijn ook jeugdspaarrekeningen met premie, de zogenaamde premiespaarrekening. Hoe langer er gespaard wordt, hoe meer premie er wordt gegeven. Sommige banken keren elk jaar op de verjaardag een extra percentage uit. Een beperking is wel dat er een maximaal bedrag per jaar mag worden ingelegd. Dit is per bank verschillend. Er mag bij enkele van dit soort rekeningen tussentijds niets worden opgenomen.

Bedrijfssparen 
Vaak kun je als werknemer via fiscaal gunstige regelingen sparen bij je bedrijf. De spaar mogelijkheden bij je bedrijf zijn hetzelfde als de spaarmogelijkheden maar dan met hele kleine verschillen. De meest voorkomende vormen zijn de premiespaarregeling en de spaarloonregeling.