Tips voor de onderhandeling met de makelaar

Wie een huis zoekt of er een wil verkopen heeft twee opties. Hij kan het zelf doen of hij kan hiervoor, geheel of gedeeltelijk, een makelaar inschakelen. Nog altijd zien veel mensen op tegen de rompslomp, de tijd en de kopzorgen die de aan- of verkoop van een woning met zich meebrengt, of ze vinden dat de makelaar er wellicht meer uit kan slepen dan zijzelf. Zij besteden de aan- of verkoop dus liever uit aan een makelaar. Indien hij daartoe opdracht gekregen heeft, kan de makelaar voor u het hele aan- of verkoopproces regelen vanuit deskundigheid als adviseur, onderhandelaar en kenner bij uitstek van de markt in zijn werkgebied.

De inschakeling van een makelaar bij de aan- of verkoop van uw woning is uiteraard geen verplichting; u kunt ook heel goed zelf aan de slag en zo vele duizenden euro’s aan courtage besparen. Bereid uzelf in dat geval echter terdege voor op de vaak ingewikkelde klus die u te wachten staat. De aan- of verkoop van een huis kan u veel tijd en energie kosten. Indien u voor een makelaar kiest, komen er allerlei vragen aan de orde. Wat voor makelaar? Welke makelaar? Wat gaat hij doen? Wat kost dat?

8 tips voor het onderhandelen met de makelaar:
1 Maak altijd werk van de keuze voor een makelaar. Hij is te duur om er zomaar eentje te kiezen. Vergelijk alvorens een opdracht te verlenen. Uiteraard kunt u tips gebruiken van vrienden, familie en collega’s. Bel kantoren en vraag naar de tarieven, vraag of die onderhandelbaar zijn en (in­dien van toepassing) of ze deelopdrachten doen. Op basis van de informatie kunt u een paar makelaars bezoeken om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Behalve van de marges in de tarieven krijgt u zo een redelijke indruk van de werkwijze en aanpak en van de persoon van de makelaars in kwestie.

Bent u verkoper, laat dan op grond van uw belronde altijd diverse makelaars bij u langskomen om vrijblijvend hun advies omtrent de vraagprijs en verkoopstrategie te presenteren. De verschillen kunnen namelijk zeer groot zijn. De hoogte van de geadviseerde vraagprijs kan zowel veel te laag als veel te hoog zijn; vergelijking loont dan altijd.

2 Stel altijd ook de hoogte van de courtage aan de orde en vraag naar de mogelijkheden en voor­waarden van een korting daarop. Dit initiatief moet meestal van uzelf uitgaan. Daarna kunt u kiezen voor het kantoor dat u over het geheel genomen het meest bevalt.

3 Vraag vervolgens om een schriftelijke offerte van wat de makelaar precies voor u wil gaan doen en voor welke tijdsduur, het tarief dat u met hem bent overeengekomen en de eventuele speciale voorwaarden die u over tarief en (intrekking van de) opdracht bent overeengekomen. Dit is vooral heel belangrijk bij een deelopdracht en voorkomt (kostbare) misverstanden achteraf.

4 Houdt u er rekening mee dat bijna alle makelaars een tarief noemen waar de BTW nog bovenop komt. Vraag of het overeengekomen tarief in- of exclusief BTW is. Bent u het met de makelaar over alles eens geworden, zorg dan voor een door u en de makelaar ondertekende opdrachtver­strekking op basis van de bijgestelde offerte.

5 Speciaal voor de koper: indien u besluit een makelaar in te schakelen voor een koopopdracht, vraag clan altijd of hij bereid is ‘no cure no pay’ in het contract op te nemen, zodat u hem, indien u de opdracht wilt afbreken, geen kosten verschuldigd bent. Denkt u snel een huis te zullen vinden, dan kunt u een bepaalde termijn bedingen waarbinnen u minder courtage hoeft te betalen. U kunt ook een bepaald aantal bezichtigingen afspreken. Overschrijdt u dat aantal, dan betaalt u meer.

6 Indien dit aan de orde is en de makelaar van uw keuze houdt zich ook bezig met woningfinanciering, vraag dan altijd naar de mogelijkheden van een korting op de courtage indien u de hy­potheek via hem afsluit, ook al is het tarief van de makelaar in kwestie al aan de lage kant. U kunt zelf de hypotheek kiezen en de makelaar indien mogelijk laten bemiddelen. Zoals gezegd vangt de makelaar hiervoor vaak een riante provisie van de geldverstrekker. Laat u niet afschepen; u kunt immers heel goed elders uw hypotheek regelen?

7 Voor de verkoper: is uw huis ‘courant’, dan kon het wel eens zeer snel van eigenaar verwisselen. Beding dan dat indien uw huis binnen een bepaalde termijn verkocht wordt, u (veel) minder courtage hoeft te betalen.

8 Advertentiekosten komen in principe bovenop de courtage. Als u het eens bent over de bedragen die de makelaar denkt te gaan besteden aan advertentiekosten en de media waar(in) zal worden geadverteerd, kunt u bedingen deze kosten te delen of bij de courtage onder te brengen.