Typen verzekeraars

In Nederland zijn grofweg twee typen verzekeraars: de ‘direct writers’ en de ‘intermediairmaatschappijen’. De direct writers verkopen hun verzekeringen rechtstreeks aan u. De diensten die anders een tussenpersoon als service aan u zou verlenen, moet u als klant zelf uitvoeren. In ruil daarvoor bent u bij deze verzekeringsmaatschappijen vaak, maar niet altijd, goedkoper uit. De gehanteerde verzekeringsvoorwaarden zijn niet slechter dan die van maatschappijen die via een tussenpersoon werken. U dienst zich goed te realiseren dat u bij eventuele schade niet kunt terugvallen op de hulp van een tussenpersoon. U handelt de schade rechtstreeks met de verzekeraar af. Als u hier niet tegenop zien, is er geen enkele reden om niet via een direct writer te werken.

Tussenpersoon
De overige verzekeringsmaatschappijen werken met tussenpersonen. Een tussenpersoon kan een nauwe band met een bepaalde verzekeraar hebben. Maar een tussenpersoon kan ook volledig onafhankelijk zijn. Het is echter niet zo dat u bij deze laatste bij elke verzekeraar kunt afsluiten. Om te beginnen doet een tussenpersoon geen zaken met direct writers. Bovendien werkt een tussenpersoon vaak maar met een bepaald aantal maatschappijen samen. Een verzekeraar eist bijvoorbeeld een minimale omzet van de tussenpersoon wil hij hem de benodigde faciliteiten bieden. In principe lopen alle contacten met de verzekeraar via deze tussenpersoon. Dit geldt voor de polissen, rekeningen en dergelijke die u ontvangt, maar ook als u schade moet claimen. Of een tussenpersoon deskundig is, kunt u niet aan zijn uiterlijk zien. Sommige zijn zeer deskundig. andere minder. De tussenpersoon, ook de deskundige, kan geneigd zijn u meer verzekeringen te slijten dan u eigenlijk nodig heeft. Immers, hoe meer verzekeringen hij aan u verkoopt, hoe meer provisie hij verdient. Voor het kiezen van een tussenpersoon kunt u naar de inschrijving vragen. Alle ‘zelfstandige’ tussenpersonen zijn ingeschreven bij de SER(Sociaal Economische Raad). De hoogst opgeleide tussenpersonen zijn bij de SER ingeschreven in register A. De minder hoog opgeleiden in register B. U kunt dit op de site van de SER gemakkelijk nagaan in welk register de tussenpersoon is ingeschreven.

Besparen provisie tussenpersoon 
U kunt op verschillende manieren besparen op de betalen verzekeringspremie. Om te beginnen kunt u natuurlijk die verzekeringen nemen waar u niet buiten kunt. Voor de andere, waar u de dekking van risico zelf kunt dragen, sluit u geen verzekering af. Ook kunt u veel geld besparen door zelf, de aanbiedingen van diverse verzekeraars te vergelijken. Let daarbij op de premies én de poliswaarden. Tot slot kunt u proberen om een deel van de provisie van de tussenpersoon terug te krijgen. Of u een deel van inkomsten terug krijgt, hangt af hoe goed u kunt dealen en hoe aantrekkelijk u als klant bent voor de tussenpersoon en in welke mate hij u financieel tegemoet wil komen. Komt u tot overeenstemming met de tussenpersoon, laat een en ander dan op papier zetten. Zet zwart op wit welk deel van de provisie u toekomt en op welk moment en op welke wijze u dat zult ontvangen. Het kan in dit verband handig zijn als u enig idee heeft hoeveel provisie een tussenpersoon ongeveer ontvangt.

Contractduur
Als verzekerde is een contractduur van één jaar het handigst. U kunt dan elk jaar beslissen of de verzekeraar, voor u nog wel de aantrekkelijkste verzekering heeft. Is dat niet het geval, dan stapt u zonder problemen over naar een andere verzekeraar. Wilt u blijven zitten, dan hoeft u verder niets te doen. De verzekering wordt gewoon met een jaar verlengd.

Een tussenpersoon heeft er, gezien de provisies, alle belang bij u zo lang mogelijk te binden. Zijn netto inkomsten zijn na het eerste jaar hoger omdat hij de meeste kosten in het begin maakt, bij het afsluiten van de verzekering. De tussenpersoon zal snel in de verleiding komen om u een contractduur van vijf jaar te offeren. Vraag daarom altijd expliciet naar een verzekering met een contractduur van één jaar. Iedere verzekeraar is verplicht deze aan te bieden.