Wat doet een taxateur?

Als u de aankoop van een bestaande woning wilt financieren met een hypotheek, moet dat huis eerst worden getaxeerd. De geldgever wil immers weten of het onderpand van de te verstrekken lening wel voldoende waard is. Om dat te kunnen beoordelen eist de geldgever een geldig taxatierapport. Op grond hiervan beoordeelt hij bovendien of er voor het door u gevraagde bedrag eventueel een tophypotheek nodig is (met een hogere rente).

Als u veel eigen geld inbrengt, is de taxatie soms niet nodig en kan worden volstaan met het overleggen van de waarde uit de WOZ-beschikking. Hetzelfde geldt als u de hypotheek wilt verhogen en de totale hypotheek die op het huis rust een stuk lager is dan deze WOZ-waarde. Vraag de geldgever daarom altijd of u kunt volstaan met de WOZ-beschikking. Er zijn nog enkele omstandigheden denkbaar waaronder een taxatierapport niet altijd nodig is, bijvoorbeeld bij een verzoek om een tophypotheek te laten vervallen.

Behalve het verkrijgen van een hypothecaire geldlening kan er nog meer redenen om de waarde van een woning te laten bepalen. Voorbeelden zijn verkoop in het kader van een boedelscheiding of een overlijden, als u van plan bent zelf uw huis te verkopen en u een vraagprijs wilt bepalen of omdat u wilt weten of de geplande verbouwing inderdaad zal leiden tot een hogere waarde van uw huis.

Voor alle partijen is het dus van belang op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een ter zake kundige.
Voor een overzicht van de taxatietarieven, neem een dan kijkje op de sites hierboven.