Wat is een levensverzekering?

Bij een levensverzekering denken de meeste mensen aan een verzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij een uitkering doet als iemand komt te overlijden. Maar dat is slechts een van de vormen van levensverzekering. Een levensverzekering is even goed een verzekering waarbij de verzekeraar een uitkering doet als iemand op een bepaald moment in leven is.

Op het moment waarop een levensverzekeraar uit zal moeten keren, kan bij een bedrag in één keer uitkeren. Omdat zo’n bedrag ineens een kapitaal is, wordt zo’n verzekering een ‘kapitaalverzekering’ genoemd. Als er afgesproken is met de verzekeringsmaatschappij dat – nadat iemand is overleden of juist als de persoon nog in leven is – de verzekeraar periodiek een uitkering zal doen, dan wordt die reeks uitkeringen een ‘lijfrenteverzekering’ genoemd.

Voor een levensverzekering moet natuurlijk betaald worden aan de verzekeraar: de premie. U kunt met de verzekeraar overeenkomen dat u periodiek een premie betaalt. Maar u kunt ook in één keer een premie betalen, dat wordt dan meestal een koopsom genoemd. Als u een levensverzekering afsluit, krijgt u van de verzekeraar een bewijs daarvan: de polis. Daarin staat onder andere de partijen die bij de overeenkomst zijn betrokken:

– de verzekeringnemer: degene die het contract met de verzekeraar is aangegaan 
– de verzekerde: degene die of op een bepaald moment in leven moet zijn of moet komen te overlijden om de verzekeraar een uitkering te laten doen
– de begunstigde: degene die, als de verzekeraar een uitkering moet, het geld zal ontvangen.

Vormen van levensverzekeringen

Uitvaartverzekering 
Een uitvaartverzekering dekt de begrafeniskosten bij overlijden. U kunt meestal kiezen of u voor dat bedrag zelf de begrafenis regelt of dat de verzekeringsmaatschappij u het regelen uit handen laat nemen. Op dit moment kost een gemiddelde uitvaart ongeveer 3500 Euro. De uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis, uitvaart. U kunt zelf kiezen op welke manier u zich verzekert, betaalt u ervoor om de gehele uitvaart te laten regelen, dus zich in natura te laten uitbetalen. Of wilt u een som geld ontvangen en zelf alles er om heen regelen. Voor iedere uitvaartverzekering zijn de voorwaarden anders. Dit moet u bij het aanvragen van offerte vergelijken en naast elkaar leggen. Lees goed welke voorwaarden voor welke maatschappij en verzekering van toepassing zijn.

Gemengde verzekering 
U kunt met een verzekeringsmaatschappij afspreken dat er een kapitaal uitgekeerd wordt als de verzekerde op een bepaald moment in leven is. Wanneer de verzekerde vóór die datum komt te overlijden, vervalt de verzekering. Veel mensen vinden dat een vreemde gedacht: vele jaren premie betalen, maar als de verzekerde net voor de einddatum zou komen te overlijden, zou er geen geld op tafel komen. Om die reden bieden de verzekeringsmaatschappijen meestal een gemengde verzekering aan: een uitkering bij in leven zijn op een bepaalde datum, maar als de verzekerde eerder overlijdt, wordt er ook uitgekeerd. Het kan zijn dat de verzekeraar hetzelfde bedrag uitkeert als hij gedaan zou hebbem als de verzekerde in leven zou zijn. Maar men kan ook overeenkomen dat de verzekeraar de som van de tot dat moment betaalde premies bij voortijdig overlijden uitkeert.

Percentage bij overlijden
Een levensverzekeringsmaatschappij mag zich niet me bankzaken bezighouden. Om die reden zijn er levensverzekeringen waarbij de verzekeraar belooft de waarde van het ingelegde en belegde geld op een bepaalde datum uit te keren, maar bij voortijdig overlijden 90 of 110% uit te keren. Als de verzekeraar zou toezeggen om op de einddatum 100% van de waarde uit te keren en bij eerder overlijden ook, zou hij immers niets anders aanbieden dan een spaar- of beleggingsrekening en dat mag dus niet.

Lijfrente 
Bij een lijfrenteverzekering komt u met de verzekeraar overeen\dat hij u periodiek een uitkering zal doen. Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat de verzekerde op het moment van uitkering inleven is. Is dat niet zo, dan hoeft de verzekerde niet meer uit te keren. Omdat de periodiek uitkering afhankelijk is van het in leven zijn van een ‘lijf’, wordt zo’n verzekering een ‘lijfrente’ genoemd.